Poštovane kolegice i kolege,

„Stručna rubrika: tematski prilozi i rasprave“ nastala je u svrhu prikupljanja i objavljivanja priloga nastavnika našeg Studija, čiji tekstovi su nastali kao odgovor na različita događanja iz područja prakse socijalnog rada i socijalne politike te koja su bila povod stručnih rasprava u javnosti. 

To se odnosi na stručne tekstove koje ste već negdje objavili (primjerice u dnevnim ili tjednim novinama, na stranicama strukovnih udruženja, portalima i slično), kao i na neobjavljene tekstove koje ste napisali u okviru svojih stručnih ekspertiza o profesionalnim izazovima unutar različitih sustava, a osobito unutar sustava socijalne skrbi i pratećoj zakonskoj regulativi, o međusektorskoj suradnji, o socijalnoj politici i o drugim bitnim čimbenicima u pružanju socijalnih i drugih usluga. 

Kako se tim vrijednim tekstovima ne bi izgubio trag i kako bismo gradili riznicu vrijednih stručnih tematskih priloga, pozivam vas da svoje doprinose pošaljete na email: gordana.berc@pravo.hr nakon čega ćemo ih učiniti svima dostupnima objavom na ovoj mrežnoj stranici.

Hvala vam unaprijed na vašem odazivu! 

S poštovanjem,
izv.prof.dr.sc. Gordana Berc
Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada


Repozitorij