Zavodi

Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri, sa statusom podružnica Fakulteta. Zavodi organiziraju i izvode znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području socijalnih djelatnosti koje obuhvaćaju znanstvene discipline u sklopu zavoda.

Na Studijskom centru socijalnog rada su ustrojeni:

  • Zavod za socijalni rad
  • Zavod za socijalnu politiku