Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada

Predstojnica Studijskog centra: prof. dr. sc. Gordana Berc

Telefon 01, 4895 803

E-pošta: studij-soc-rada@pravo.hr
URL: www.pravo.unizg.hr/sc-sr