Online katalog

KLASIČNO PRETRAŽIVANJE

Knjige, časopise, članke u časopisima i periodičkim publikacijama, mrežnu i elektroničku građu u knjižničnom fondu može se pretraživati po:

  1. naslovu i/ili riječi iz naslova
  2. autoru
  3. ključnim riječima
  4. vrstu i/ili tipu građe (knjiga, članak, časopis)

a ograničiti svoje pretraživanje moguće je po:

  1. godini
  2. vrsti medija (papir, elektronika)
  3. jeziku.

Prilikom pretraživanja po ključnim riječima preporučljivo je koristiti operatore: AND, OR, NOT radi dobivanja većeg ili kvalitetnijeg izbora informacija o literaturi. Valja obratiti pažnju na aktivne linkove jer nas oni vodi u dublje razine unutar zapisa i nude nam veći i precizniji izbor informacija.

 

VERO

Pretraživanje knjižničnog kataloga sa najsuvremenijom tražilicom ("Google princip").